admin

STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA

Dana 28.12.2023. godine u Kongresnoj Sali Hotela Vidović u Banja Luci, održana je STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA u organizaciji Udruženja sudskih vještaka Republike Srpske i Centra za vještačenje i procjenjivanje „ZENIT“ d.o.o. Banja Luka. Na edukaciji su bili prosutni brojni vještaci iz cijele Bosne i Hercegovine, kojima …

STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA Read More »

ČLANSTVO, NOVOSTI

Č L A N S T V O, N O V O S T I POZIV ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA RS-e -USV RS-e- Udruženje sudskih vještaka RS-e, p o z i v a sve zainteresovane sudske vještake da se u č l a n e u Udruženje.Udruženje treba da posluži za okupljanje vještaka …

ČLANSTVO, NOVOSTI Read More »

Važno obavještenje za sve buduće vještake koji žele polagati ispit i biti imenovani za sudske vještake!

Obavještavamo sve kandidate za buduće vještake i njihovo imenovanje iz svih oblasti vještačenja, da je iz štampe izašlo prvo izdanje – 2020. godine – naučno stručne knjige „VJEŠTAČENJE U SUDSKIM POSTUPCIMA“ na području BiH koja vam pruža sve korisne informacije i TEORISJKO – PRAKTIČNA rješenja, kao i sporne situacije u svim oblastima vještačenja pred sudovima …

Važno obavještenje za sve buduće vještake koji žele polagati ispit i biti imenovani za sudske vještake! Read More »