Važno obavještenje za sve buduće vještake koji žele polagati ispit i biti imenovani za sudske vještake!

Obavještavamo sve kandidate za buduće vještake i njihovo imenovanje iz svih oblasti vještačenja, da je iz štampe izašlo prvo izdanje – 2020. godine – naučno stručne knjige „VJEŠTAČENJE U SUDSKIM POSTUPCIMA“ na području BiH koja vam pruža sve korisne informacije i TEORISJKO – PRAKTIČNA rješenja, kao i sporne situacije u svim oblastima vještačenja pred sudovima BiH. Ova dragocjena knjiga napisana je od strane eminentnih autora sa područja BiH, koji su spajili teorijsko i praktično iskustvo i dali svoj puni doprinos – lakšem i potpunijem razumijevanju ove pomalo kompleksne i složene materije. Potražite svoj primjerak i riješite sve nedoumice koje ste do sada imali u oblasti vještačenja u sudskim postupcima.

Za sve informacije posjetite web stranicu izdavača: www.centarzavjestacenje.com,
te nas pozovite na brojeve telefona:
065/512-187,
051/303-170
ili
051/218-005 ili nam pišite putem e-maila: centarzavjestacenje@gmail.com.