O nama

Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske

O nama

Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske je dobrovoljna.samostalna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci, čiji je interes i cilj postojanja unapređenje djelatnosti vještačenja.

Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske je osnovano i registrovano dana 28.02.2002. godine. Vještaci sa teritorije Republike Srpske na osnivačkoj skupštini u Banjoj Luci toga dana su donijeli Odluku o osnivanju udruženja sudskih vještaka Republike Srpske u skladu sa Ustavom Republike Srpske i važećim Zakonom o udruživanju građana. Prema odluci o osnivanju, Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske je dobrovolјna, stručna i nestranačka organizacija. Osnovni cilјevi udruženja, određeni na početku njegovog osnivanja, vezani su za okuplјanje i organizovanje vještaka Republike Srpske radi njihovog dalјeg usavršavanja u oblasti vještačenja, kontinuiranog upoznavanja sa novim teorijskim mišlјenjima u ovoj oblasti, razvijanja i stručno osposobljavanje njegovih članova.