STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA

Dana 28.12.2023. godine u Kongresnoj Sali Hotela Vidović u Banja Luci, održana je STRUČNA EDUKACIJA SUDSKIH VJEŠTAKA sa PROMOCIJOM – POSLOVNOG DNEVNIKA O IZVRŠENIM VJEŠTAČENJIMA u organizaciji Udruženja sudskih vještaka Republike Srpske i Centra za vještačenje i procjenjivanje „ZENIT“ d.o.o. Banja Luka.

 

Na edukaciji su bili prosutni brojni vještaci iz cijele Bosne i Hercegovine, kojima su uručeni i CERTIFIKATI o stručnom usavršavanju u oblasti vještačenja u sudskim postupcima.

O važnosti vještačenja u sudskim postupcima, ali i privatnim spornim situacijama, novoj oblasti vještačenja intelektualne svojine, te o velikom značaju Psolovnog dnevnika o izvršenim vještačenjima govorili su:

Akademik prof. dr Miodrag Simović

Mr Izeta Selimović – Predsjednik Udruženja sudskih vještaka USK Bihać

Milica Đurić, MA – Vještak iz oblasti autorskih i srodnih prava

Dragana Arsović-Kralj, dipl. prav. – Glavni urednik publikacije Poslovnog dnevnika

Dr Aleksandar Milić, vještak iz oblasti neuropsihijatrije

Mr Aleksandar Kalinić, vještak iz oblasti farmacije

Sandi Dizdarević, vještak iz oblasti kriminalistike

Dr Vlado Marković, vještak iz oblasti medicine rada

Dane Branković, vještak iz grafičko-grafoskopske struke