ČLANSTVO, NOVOSTI


Č L A N S T V O, N O V O S T I

POZIV ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA RS-e

-USV RS-e-

Udruženje sudskih vještaka RS-e, p o z i v a sve zainteresovane sudske vještake da se u č l a n e u Udruženje.
Udruženje treba da posluži za okupljanje vještaka kako bi zajedničkim aktivnostima pomogli izgradnji što povoljnijeg poslovnog okruženja.
Nadamo se da ćete prepoznati mogućnosti, prednosti i Vaše interese koje pruža članstvo u Udruženju sudskih vještaka RS-e, te da ćemo uskoro sarađivati kao članovi našeg zajedničkog Udruženja.
Samo na osnovu jedinstvenog i ujedinjenog Udruženja sudskih vještaka RS-e, naš glas biće snažniji i jači.
U narednom periodu naš način pružanja informacija članovima Udruženja o svim
aktivnostima i pogodnostima, kao i lakši način učlanjenja bit će putem web portala:
www.usvrs.org

Do tada Vas pozivamo da nam se vezano za učlanjenje obratite putem e-mail adrese:
usvjestakars@gmail.com ili na brojeve telefona: 065/512-187, 051/215-852 i 051/303-170.
Punopravni članovi mogu koristiti razna prava i beneficije Udruženja (npr.: odredbe Cjenovnika, popuste za različite i buduće oblike edukacije, popuste pri nabavci: publikacija, časopisa, stručnih knjiga i slično, pogodnosti pri plaćanju godišnje polise za osiguranje).
ČLANARINA
– Punopravni članovi Udruženja (fizička lica) imaju godišnju članarinu – 50,00 KM
– Punopravni članovi Udruženja (pravna lica) imaju godišnju članarinu – 100,00 KM
– Upisnina (pri učlanjenju – prvi put) – 40,00 KM

Ako iskazujete svoje interesovanje da postanete član Udruženja, molimo da popunite – PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO, a po regulisanju godišnje članarine, stručna služba Udruženja dostaviće Vam ČLANSKU KART (sa ovjerenim statusom).